ข้าวตังบ้านศาลาดิน
 
   "ข้าวตังบ้านศาลาดิน" คุณปราณี สวัสดิ์แดง ปัจจุบันอายุ 67 ปี เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนมหาสวัสดิ์ และเป็นผู้บริหารกิจการข้าวตังบ้านศาลาดิน ของดีตำบลมหาสวัสด์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บ้านข้าวตังเริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2520 เกิดการรวมตัวของแม่บ้านเกษตรกรชุมชนมหาสวัสดิ์ สมัยก่อนชาวมหาสวัสดิ์มีอาชีพหลักคืออาชีพทำนา จึงทำให้มีผลิตผลจากท้องนามีมากมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ที่นี่จึงคิดที่จะแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่มีให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้น แรกเริ่มทำผลไม้แปรรูปตามฤดูกาล โดยเริ่มทำเมื่อปี พ.ศ. 2537 ต่อมาได้เริ่มทำไข่เค็ม เมื่อ พ.ศ. 2539 เพราะสมัยก่อนในหมู่บ้านมีการเลี้ยงเป็ด จึงคิดค้นที่จะนำผลผลิตที่ได้มาทำเป็นไข่เค็มเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และในปี พ.ศ. 2542 ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ได้เริ่มทำข้าวตัง พัฒนาสูตรวิธีการ จนได้ข้าวตังบ้านศาลาดินที่มีรสชาติอร่อยซึ่งจุดเด่นของข้าวตังที่นี่ คือ การทำจากข้าวตากแห้งที่มีทั้งข้าวกล้องและข้าวไรท์เบอรี่ ทอดข้าวด้วยน้ำมันที่ใหม่ให้กรอบแล้วราดน้ำสูตรพิเศษรสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง โรยหน้าด้วยหมูหยอง ธัญพืช

กว่าจะมาถึงจุดนี้ คุณปราณี และกลุ่มแม่บ้านต้องผ่านอุปสรรคและเผชิญปัญหาหลากหลายรูปแบบ เพราะสมัยก่อนบ้านข้าวตังยังไม่เป็นที่รู้จัก การทำการตลาดคือการลงไปขายสินค้าและโฆษณาสินค้าในแต่ละชุมชนด้วยตัวเอง ได้กำไรไม่มาก บางครั้งขาดทุน แต่เพื่อให้เป็นที่รู้จักและติดตลาด จึงต้องยอมลงทุนเดินทางไปตามที่ต่างๆในระยะแรก นำสินค้าไปวางขายในที่ต่างๆ ตามที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น จนถึงปัจจุบันนี้ข้าวตังบ้านศาลาดินเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลมหาสวัสดิ์ มีทั้งนักท่องเที่ยวและกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก สื่อต่างๆให้ความสนใจและเผยแพร่เรื่องราวของข้าวตังบ้านศาลาดินออกสู่สาธารณะ จนทำให้ข้าวตังบ้านศาลาดินเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และยังได้ขึ้นเป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลมหาสวัสดิ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.