คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแบ่งรอยยิ้มปันความสุขสู่สังคม “ทาสีเติมฝันปันน้ำใจ”
วันที่ 27-29 เมษายน 2562 ทีมจิตอาสานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ปฏิบัติงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแบ่งรอยยิ้มปันความสุขสู่สังคม “ทาสีเติมฝันปันน้ำใจ” ณ โรงเรียนวัดบ้านองจุ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ โดยร่วมกันทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านองจุจำนวน 3 หลัง รวมถึงมอบที่นอนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 340 ชุด ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านองจุ จังหวัดกาญจนบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.