ติดต่อเรา

กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง 143 มหิดลจิตอาสา อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทร 02-849-4500 ต่อ 4228
อีเมล์ : vijaichumchon@gmail.com

ผู้อำนวยการ
ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
ผู้ประสานงาน   
นางสาวถนอมศรี เปลี่ยนสมัย
นางสาวสรรพารี ยกย่อง
นางสาวผกาวดี พงษ์พิมาย
แผนที่การเดินทาง
 
เครือข่ายพื้นที่

บางกอกน้อย            
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/newsdetail.asp?n_id=24
โครงการจัดตั้งงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์  02-419-9350-1, 9065 โทรสาร: 02-419-7652
E-mail: csrsiriraj@gmail.com

วิทยาเขตกาญจนบุรี   
http://ka.mahidol.ac.th/
199 หมู่ 9 ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
หมายเลขโทรศัพท์ 034-585060-5
โทรสาร 0-2849-6126, 034-585-077

วิทยาเขตอำนาจเจริญ 
http://www.acr.mahidol.ac.th/
259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4552-3211
โทรสาร 0-4552-3211

วิทยาเขตนครสวรรค์  
http://www.na.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 
402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หมายเลขโทรศัพท์ 088-2786883               
                    

เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.