ข่าวประชาสัมพันธ์

September 15, 2021

เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของพันธกิจสัมพันธ์ฯ

August 10, 2021

เปิดรับสมัคร “มหิดลไรเดอร์จิตอาสา” เพื่อนำส่งยาและถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาตัวแบบ Home isolation

August 4, 2021

เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค “ถุงน้ำใจ ชาวมหิดล”

July 13, 2021

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ถุงน้ำใจ ชาวมหิดล

June 14, 2021

ขอเชิญ อาจารย์ และนักวิจัย ร่วมนำส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Enagagement Thailand annual conference 2021

March 4, 2021

ขอเชิญ อาจารย์ และนักวิจัย ร่วมอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม Design thinking for Covid-19

December 15, 2020

ขอเชิญ อาจารย์ และนักวิจัย ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง งานวิชาการรับใช้สังคม

August 28, 2020

Mahidol Day of Service กิจกรรมทำดี วันมหิดล 2563

June 22, 2020

ขอเชิญร่วมรับและแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ได้ที่เรือ “นาวา RILCA บริรักษ์” ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

June 22, 2020

DO & Don’t ลดการตีตรา เพิ่มคุณค่าสู้ Covid -19

May 26, 2020

ขอเชิญร่วมรับและแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ได้ที่เรือ “นาวา RILCA บริรักษ์”

May 26, 2020

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจมาร่วมแบ่งปันความอิ่ม ร่วมสมทบทุน ผ่านบัญชี “มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล” กองทุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

May 26, 2020

Check-in 10 ร้านปันอิ่ม

May 26, 2020

“เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์” ขอรับแบ่งปันสิ่งของ อาหารแห้ง แก่ผู้ที่กำลังประสบภาวะยากลำบากจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19

February 6, 2020

เปิดรับอาสาสมัครลงพื้นที่พัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2 “สืบสานปณิธานพระราชบิดา”

January 8, 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

December 16, 2019

ประกาศรับสมัครข้อเสนอแผนงาน Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

November 6, 2019

เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม แบบเปิด (open innovation) รอบที่ 1 ประจำปี 2563

July 9, 2019

Infographic Contest รวมพลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก

May 28, 2019

งาน Engagement Thailand ครั้งที่ 6

May 24, 2019

ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้ริเริ่ม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

May 24, 2019

มหิดลเจ๋ง ลดปัญหาขยะ คิดตู้รับซื้อพร้อมแอปพลิเคชันแลกแต้ม