ติดต่อเรา

หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย

ผู้ประสานงาน
นางสาวถนอมศรี เปลี่ยนสมัย
นางสาวสรรพารี ยกย่อง
นางสาวพุทธรัต พัฒนวรกิจ

บางกอกน้อย

 • งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement)
  ห้อง 143 มหิดลจิตอาสา อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 • 0 2849 4500 ต่อ 4228

 • mahidolsocialengagement@gmail.com

mlc-map

เครือข่ายพื้นที่


โครงการจัดตั้งงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

วิทยาเขตนครสวรรค์

 • มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
  402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
 • 08 8278 6883

 • www.na.mahidol.ac.th