รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และทีมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มอบวีลแชร์ และโต๊ะคร่อมเตียง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโพธิ์ทอง
June 22, 2020
ลงพิกัดแผนที่ชุุมชนโพธิ์ทองเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปแบบแผนที่ดิจิตอล
June 22, 2020

มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ทีมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม กองแผนงาน ได้นำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 5 แห่งของอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม สำหรับให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโควิด 19 โดยการลดการสัมผัสจากการใช้มือกดเจลแอลกอฮอล์โดยตรงและยังเป็นการสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีให้กับคนในชุมชนด้วย