งานวันมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 15
May 28, 2019
การสร้างความรู้ความเข้าใจงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
May 28, 2019

โครงการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ ด้วยศาสตร์แห่งโยคะ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์ภารตะศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ ด้วยศาสตร์แห่งโยคะ โดย รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา และ Dr. Adrish Brahmadatta วิทยากรพิเศษชาวอินเดีย ด้วยความร่วมมือกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ได้ไปฝึกสอนโยคะระดับเบื้องต้นให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและประทับใจให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมจะนำไปใช้เพื่อผ่อนคลายยามเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวัน และจะนำไปเผยแพร่ท่าโยคะที่ได้เรียนให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย