การสร้างความรู้ความเข้าใจงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
May 28, 2019
กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ICT Junior Camp ครั้งที่ 11
May 28, 2019

งานวันวิชาการประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ได้จัดงานวันวิชาการประจำปี 2562 ภายในงานมีซุ้มนิทรรศการความรู้จากกลุ่มสาระต่างๆ และซุ้มกิจกรรมเกมส์ของเด็กๆในแต่ละระดับชั้น โดยงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมได้ร่วมจัดกิจกรรมผ่านเกมส์ให้ความรู้เกี่ยวกับคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมุ่งสู่อาชีพในฝันของนักเรียนในรูปแบบภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม iculture สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำวิวิธชาติพันธุ์ มาร่วมกิจกรรม ให้เด็กๆได้เรียนรู้ เช่น ห้องสมุดชาติพันธุ์ จิ๊กซอว์ตุ๊กตาชาติพันธุ์ ระบายสีชุดชาติพันธุ์ เป็นการสร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงานนี้