ขอเชิญ อาจารย์ และนักวิจัย ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง งานวิชาการรับใช้สังคม
December 15, 2020
ขอเชิญ อาจารย์ และนักวิจัย ร่วมนำส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Enagagement Thailand annual conference 2021
June 14, 2021

ขอเชิญ อาจารย์ และนักวิจัย ร่วมอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม Design thinking for Covid-19

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Thohun (Thailand one health University network) ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม “Design thinking for Covid-19 prevention and control with clinical management” ครั้งที่ 3

ลุ้นรับเงินทุน สำหรับการพัฒนา Prototype ที่ช่วยแก้ปัญหา COVID-19 โดยการสร้างนวัตกรรมอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ชิ้นงานละ 30,000 บาท

ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล *อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*