ขอเชิญร่วมรับและแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ได้ที่เรือ “นาวา RILCA บริรักษ์” ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
June 22, 2020
ขอเชิญ อาจารย์ และนักวิจัย ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง งานวิชาการรับใช้สังคม
December 15, 2020

Mahidol Day of Service กิจกรรมทำดี วันมหิดล 2563

จิตอาสามหิดลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม
Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างสังคมแห่งการทำดี ดังพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ”
ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาง่ายๆ ในรูปแบบของตนเอง และโพสต์บอกเล่าเรื่องราวผ่าน Facebook , Instagram, twitter ฯลฯ ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (public) พร้อมติด Hashtag #mahidoldayofservice #วันมหิดล63 #MU (รุ่น) #MU (คณะ)
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและบอกเล่าเรื่องราวได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2563
จิตอาสามหิดลจะรวบรวมกิจกรรมทำดีของทุกท่าน เพื่อคัดเลือกให้รับรางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 ทั้ง 8 สาขา
สาขาที่ 1 ผู้ให้ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ
สาขาที่ 2 ผู้ให้ความสุขจากการทำงาน
สาขาที่ 3 ผู้ให้ความสุขจากการเคลื่อนไหวร่างกาย
สาขาที่ 4 ผู้ให้ความสุขจากการร่วมแรงเป็นชุมชน
สาขาที่ 5 ผู้ให้ความสุขจากศิลปะ
สาขาที่ 6 ผู้ให้ความสุขจากการทำงานจิตอาสา
สาขาที่ 7 ผู้ให้ความสุขจากการภาวนาพัฒนาจิต
สาขาที่ 8 ผู้ให้ความสุขจากการศึกษาเรียนรู้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จิตอาสามหิดล 0-2849-4657
มาร่วมส่งต่อพลังความดี สร้างสิ่งดีๆ ให้สังคมด้วยกันนะคะ

ผ่านเพจ Facebook ของ “Mahidol Volunteer” เข้าถึงได้ที่ >>https://www.facebook.com/MahidolVolunteerNetwork