แนะนำ 10 ร้านอาหารปันอิ่ม รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
May 26, 2020
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และทีมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มอบวีลแชร์ และโต๊ะคร่อมเตียง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโพธิ์ทอง
June 22, 2020

งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมรับมอบน้ำเต้าหู้ออร์แกนิค โทฟุซัง ยูเอชที เพื่อนำไปส่งต่อให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท โทฟุซัง จำกัด ได้มอบน้ำเต้าหู้ออร์แกนิค โทฟุซัง ยูเอชที รสออริจินัล ขนาด 180 ml. จำนวน 150 ลัง (7,200 กล่อง)ให้กับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เพื่อนำไปส่งต่อให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมได้เห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID 19) ต่อชุมชนต่างๆรอบมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และส่วนหนึ่งจะมอบให้กับโครงการเรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับชุมชนต่างๆในอำเภอพุทธมณฑล ทั้งนี้งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมขอขอบคุณบริษัท โทฟุซัง จำกัด ที่ได้มอบของอุปโภคอันเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 มา ณ ที่นี้ด้วย