เปิดรับอาสาสมัครลงพื้นที่พัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2 “สืบสานปณิธานพระราชบิดา”
February 6, 2020
Check-in 10 ร้านปันอิ่ม
May 26, 2020

“เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์” ขอรับแบ่งปันสิ่งของ อาหารแห้ง แก่ผู้ที่กำลังประสบภาวะยากลำบากจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียร่วมกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมกันมอบ “เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์” เพื่อแบ่งปันสิ่งของ อาหารแห้ง แก่ผู้ที่กำลังประสบภาวะยากลำบากจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่สนใจอยากจะแบ่งปันสามารถนำสิ่งของหรืออาหารแห้งมาใส่เพิ่มเติม ได้ที่ “เรือ นาวา RILCA บริรักษ์” ได้เข้าเทียบท่า ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

โดยเรือแบ่งปันจะจอดเทียบท่าอยู่ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา