ขอเชิญทุกท่านที่สนใจมาร่วมแบ่งปันความอิ่ม ร่วมสมทบทุน ผ่านบัญชี “มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล” กองทุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
May 26, 2020
DO & Don’t ลดการตีตรา เพิ่มคุณค่าสู้ Covid -19
June 22, 2020

ขอเชิญร่วมรับและแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ได้ที่เรือ “นาวา RILCA บริรักษ์”

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “เรือแบ่งปัน” บนแนวความคิดที่ว่า “เชิญแบ่งของในเรือไปใช้อย่างพอเพียง ท่านที่มีเพียงพอขอปันมาไว้ในเรือ” เพื่อเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับการแบ่งปันสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ชาวมหิดลทุกท่าน และบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็น “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” มาร่วมรับและแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ได้ที่เรือ “นาวา RILCA บริรักษ์” ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.  เทียบท่า ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล MLC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (บริเวณสถานีจอดรถรางสายสีเหลือง)

 ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. 02-849-4500 ต่อ 4228

หรือ inbox ผ่านเพจ Facebook ของ “Mahidol Social Engagement” เข้าถึงได้ที่ >> https://www.facebook.com/MahidolSocialEngagement/