สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
January 8, 2020
“เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์” ขอรับแบ่งปันสิ่งของ อาหารแห้ง แก่ผู้ที่กำลังประสบภาวะยากลำบากจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
May 26, 2020

เปิดรับอาสาสมัครลงพื้นที่พัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2 “สืบสานปณิธานพระราชบิดา”

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับอาสาสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลงพื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในโครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2 “สืบสานปณิธานพระราชบิดา” โดยกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563, วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563  มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 “แยกขยะสร้างรายได้และธนาคารขยะ”

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 “คัดกรองภาวะสุขภาพ Body Composition, ให้ความรู้ภาวะสุขภาพกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 “ถังดักไขมัน & Big Cleaning Day”

นักศึกษาที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน สามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรชนก จุมพิศ (เกมส์) เบอร์โทร 08-5212-2083
หรือ Facebook : www.facebook.com/gradunionmu