งาน Engagement Thailand ครั้งที่ 6
May 28, 2019
เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม แบบเปิด (open innovation) รอบที่ 1 ประจำปี 2563
November 6, 2019

Infographic Contest รวมพลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก

รายละเอียดการจัดงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ร่วมนำเสนอ แบ่งปันไอเดีย รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ผ่านโครงการประกวดออกแบบ Infigrhphic ในหัวข้อ Say no to Plastic ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

 

ส่งผลงานที่
esr.egmu@gmail.com

ก่อน 20 กรกฎาคม 2562 (เวลา 23.59 น.)