การจัดนิทรรศการวิวิธชาติพันธุ์ Vivid ethnicity ณ ลานกันภัย มหิดล
May 28, 2019
โครงการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ ด้วยศาสตร์แห่งโยคะ
May 28, 2019

งานวันมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 15

วันที่ 12-13 ม.ค. 2562 งานวิวิธชาติพันธุ์ ร่วมกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม workshop สานปลาตะเพียน การจัดแสดงภาพสัตว์ต่างๆในพื้นที่ศาลายา การทำคุ้กกี้ชาติพันธุ์ขอกุด พิซซ่าโฮมเมด กาแฟชาติพันธุ์ กิจกรรมระบายสีภาพชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย และรถนิทรรศการชาติพันธุ์เคลื่อนที่ ในงานวันมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 15 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหิดล จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล