จิตอาสาร่วมสืบสานอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน
May 28, 2019
งานวันมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 15
May 28, 2019

การจัดนิทรรศการวิวิธชาติพันธุ์ Vivid ethnicity ณ ลานกันภัย มหิดล

การจัดนิทรรศการวิวิธชาติพันธุ์ Vivid ethnicity
วันที่ 11-12 ธ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 16.00 น.
บริเวณลานกันภัย MLC จัดโดย ICulture สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม และหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในงานพบกับ การสาธิตการทำคุ๊กกี้ขนมขอกุด กาแฟชาติพันธุ์ การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และชมรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ที่มามอบความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ต่างๆให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจทั่วไป