ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้ริเริ่ม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
May 24, 2019
การจัดนิทรรศการวิวิธชาติพันธุ์ Vivid ethnicity ณ ลานกันภัย มหิดล
May 28, 2019

จิตอาสาร่วมสืบสานอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับชุมชน หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอพุทธมณฑล และมูลนิธิรากแก้ว ได้จัดกิจกรรมพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว ภายใต้โครงการ “จิตอาสาร่วมสืบสานอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน” โดยมีนางเฉลิม โสตถิฉัตต์ ปราชญ์อาวุโสของชุมชนพื้นทีสหกรณ์บ้านคลองโยง เป็นผู้ทำขวัญข้าว ภายในงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวปิ่นแก้วที่เริ่มจะหายไปให้ฟื้นคืนและดำรงอยู่ต่อไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพันธุ์ข้าวปิ่นแก้วที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งยังเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนครปฐมที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในอดีต ซึ่งเป็นพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน