Meeting_การศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
April 18, 2019
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้ริเริ่ม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
May 24, 2019

มหิดลเจ๋ง ลดปัญหาขยะ คิดตู้รับซื้อพร้อมแอปพลิเคชันแลกแต้ม

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) สามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วย “ตู้รับซื้อขยะ” และ “เเอพพลิเคชั่นเพื่อรับเเต้มจากตู้รับขยะ” เน้นเสริมพฤติกรรมเชิงบวก และสร้างแรงจูงใจ คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประชุมวิชาการ Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS) ครั้งที่ 4 จัดที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายธนกิตติ์ สาชาติ นายสรายุทธ หล้าวิไลย์ และ นายบัณฑิต โหว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มม.มี น.ส.ปวิตรา จิรวีรกูล นายสมศักดิ์ ธนาศรี และ นายภูวเดช อินทร์ตะโคตร เป็นที่ปรึกษา

โดยทีมนักศึกษาเล็งเห็นปัญหาขยะในสังคมไทย เป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ซึ่งนักศึกษามองว่าปัญหาการจัดการขยะส่วนใหญ่แก้ไขได้อย่างง่ายๆ เพียงนำขยะมารีไซเคิล จากการศึกษาขพบว่าขยะในปัจจุบันนี้ถึง 75% รีไซเคิลได้ แต่มีเพียง 30% เท่านั้น ที่ถูกนำมารีไซเคิล นอกจากนี้ ยังพบสาเหตุที่คนทั่วไปไม่ใส่ใจปัญหาขยะ หรือไม่เห็นความสำคัญของการรีไซเคิล เพราะไม่เห็นผล หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนั้น นวัตกรรมที่นักศึกษากลุ่มนี้คิดขึ้น คือทำให้ผู้คนเกิดแรงจูงใจในการแยกขยะ และเสริมสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน ด้วย “ตู้รับซื้อขยะ” (MU Smart Bin) กับ “เเอพพลิเคชั่นสำหรับรับเเต้มจากตู้รับขยะ” (MU Recycle Application)

วิธีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เพียงแค่เปิดแอพพลิเคชั่น สแกน QR code ที่ตู้รับซื้อขยะ แล้วแยกทิ้งขยะตามประเภทให้ถูกต้อง จากนั้นตู้รับซื้อขยะจะส่งข้อมูลขยะกลับไปยังแอพพลิเคชั่น เพื่อคำนวณแต้มคะแนนสะสม ซึ่งนำไปใช้จ่ายแทนเงินสด หรือเป็นส่วนลดกับร้านค้าต่างๆ ได้ ทำให้นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนี้ คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ